Su Sondajı Nasıl Yapılır ve Türleri Nelerdir ?

Su sondajı, zemininin jeolojik yapısına uygun olarak yapılan havalı ya da çamur dolaşımı ile elde edilen kuyu açma işlemidir. Kuyu açma işlemi tamamlandıktan sonra, açılan kuyunun hidrolojik özelliklerine göre bir projelendirme işlemi yapılmalıdır. Özel sondaj boruları kullanılarak, kuyunun kılıf boru döşeme işlemleri yapılmalıdır. Yapılacak su çekme işlemi sırasında kuyunun yıkılmaması adına gerekli önlemler alınmalıdır. Kuyunun kalite oranı, kullanılacak borunun çapı, cinsi ve projenin uygunluğuna göre uygulanan sondajlama teknikleri değişiklik göstermektedir.

Su sondajı yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta jeoloji, jeofizik ve hidrojeolojik bir etüt yaptırmak olmalıdır. Etüt sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda kuyu projesi çıkartılmalıdır. Yer altının değişik bir yapıya sahip olması nedeni ile, sondaj yapılan alanın çevresinde su olsa bile sizin çalışma yaptığınız alandan su çıkmayabilir. Etüt yapılmadan açılan sondajlarda bu sorunla sıklıkla karşılaşılmaktadır. bu durum ciddi bir zaman, iş ve maddi kayıp olarak kişilere geri dönüş yapmaktadır.

Sondaj yapımı sırasında, ilk olarak su kuyusunun tasarımı yapılmalı ve projelendirme işlemi daha sonra başlatılmalıdır. Su sondajı yapılacak alan doğru bir şekilde belirlenmesi halinde, fazla kuyu açmak ve fazla su kullanmak yerine, yeraltı suyu bakımından en verimli alan tespit edilmeli ve tek yerden delme işlemi yapılmalıdır. Gerekli işlemleri bu şekilde yapmak kişilere yansıtılacak giderleri azaltacaktır. Çalışma sırasında istenilen derinliğe ulaşıldığında, kullanılan malzemeleri dışarı çıkartarak kuyu kılıf borusu ile korumaya alınmalıdır. Daha sonra kuyu cidarı ve kılıf borusu arasında kalan yerler sondaj çakılı ile doldurup kapama işlemi yapılmalıdır. Son olarak açılan kuyu temizlemeli ve gerekli malzemeler kullanılarak kullanılabilir hale getirilmelidir. Mersin hidrofor doğru etüt ve malzemeler kullanarak en iyi hizmeti almanız adına gerekli tüm işlemleri yapmaktadır.

Su Sondajı Türleri Nelerdir ?

Su sondajı, zemin yapısına uygun olarak, çamur ya da havalı dolaşım ile yapılan kuyu açma işlemine verilen isimdir. Sondaj türleri amaçlarına göre bakıldığında petrol sondajı , su sondajı ,maden sondajı , temel sondaj ve enerji sondajları olarak kendi içinde 5 türe ayrılmaktadır. Sondaj işlemleri derinliğine göre sondaj, yerine göre sondaj ve yöntemlerine göre sondaj işlemleri olarak 3 başlıkta toplanmaktadır.

-Derinliğine Göre Sondajlar : Sondaj işlemlerinin yapılması sırasında derinlik önemli bir kriterdir. Derinliğine göre sondaj işlemleri kendi arasında 3 çeşide ayrılmaktadır. Dar çaplı sondaj, delik çapı 6 inç ve altında bulunan işlemler için kullanılan bir terimdir. Geniş çaplı sondaj, delik çapı 6 inçten 24 inçe kadar olan işlemler için kullanılmaktadır. Çok geniş çaplı sondaj ise 24 inçten geniş çaplı işlemleri ifade etme sırasında kullanılan bir terimdir.

-Yerine Göre Sondajlar : Yer üstünde , yer altında , sığ sularda ve açık denizlerde uygulanabilen bir sondajlama işlemidir.

-Yöntemlerine Göre Sondajlar : Sondaj çalışma yöntemleri de darbeli, döner ve bileşik sondajlama işlemi olarak üçe ayrılmaktadır.