Salınım vanası ve Güvenlik Vanasının Arasındaki Fark nedir ?

Salınım vanası – Teknik olarak kullanım amacı, dolu bir gemiyi boşaltmak için kullanılır,Öyle ki açıldığında işlevsel ve orantılı olarak geminin içindeki basıncı arttırır.

Bundan dolayı bu vana birden bire değil , basınç artacağı için kademeli olarak açılmalıdır.

Emniyetli Vanası – Teknik olarak kullanım amacı sıkıştırılmış dolu bir gemiyi boşaltmak için kullanılır.Öyle ki açıldığında birden açılabilir.Vana tam basınca ulaştığında tamamen açılmış demektir.

Bu iki vana arasındaki fark genellikle kapasite ve ayarlama noktasıdır.Salınım vanası  Aşırı basınç durumunu  önlemek için birikmiş basıncı boşaltır. Salınım vanası kontrol sinyallerini kontrol etmek için operatöre ihtiyaç duyar.(Aslında operatör yerine insan gücü de kullanılabilir.) Emniyetli vanada ise basınç salınımı için herhangi bir operatör yardımına ihtiyaç duymazsınız ve Emniyetli vana ya da birleştirilmiş Emniyetli vanalarının sanılımı enerji girişinden çok hacimi korumaya yöneliktir.

Örnek vermek gerekirse :   Isı salınım vanalarında sıcaklık değiştirici içindeki basıncı kesmek için kullanılır.Sıcaklık değiştirici yalıtımlıdır fakat olası sıcaklık yükselmesinde sıvı  yüksek basınca maruz kalabilir.Isı salınımlar genellikle kapasite olarak küçüktür.Kazan üzerindeki emniyetli vanalar ya da diğer ateşlemeli vanalar geminin içerisindeki enerjiyi kaldıracak kapasitede olmalıdır. %110 kazan doluluğu kabul edilebilir olabilir.ASME kazanları ve Basınçlı Gemileri (Aletleri) Emniyet vanalarını kontrol etmeniz için kaynak olacaktır. (Reklam yapmış bu son cümleyi kullanmayabilirsiniz.)