Kuyu Ruhsatı Nasıl Alınır

Derinliği en az 10 metre olan su sondaj kuyularını açabilmek için Devlet Su İşleri tarafından onaylanmış Yeraltı suyu kullanma belgesi ya da yeraltı suyu arama belgesi alması gerekir. Bu belgelere kuyu ruhsatı denir.  10 metreden daha sığ kuyular için böyle bir ruhsata ihtiyaç yoktur.

Kuyu Ruhsatı Ne İçin Gereklidir

Sondaj projeleri için gerekli çalışmayı yapmada gereklidir. Açtığınız kuyu üzerinde hak sahibi olmak istiyorsanız ve açtığınız kuyuyu ihtiyaçlarınız doğrultusunda işletebilmek istiyorsanız bu ruhsata sahip olmanız gereklidir.  Bu ruhsatların Devlet Su İşleri tarafından onaylanmış ve uygun formatta hazırlanmış olması gerekir. Sahip olduğunuz bu ruhsat kuyunun açılması ve tamamlanması gibi işlemlerin konuda uzman bir mühendis tarafından yapıldığını gösterir. Ayrıca açılan kuyunun proje için uygun koşullarda en iyi verim dikkate alınarak gerçekleştiğini gösterir. Bu sebeplerden ve en önemlisi kanun gereği eğer 10 metreden daha derin bir kuyu açacaksanız kuyu ruhsatı almak zorundasınızdır. Bu ruhsatların verilme amacı yer altı sularını Devlet Su İşleri tarafından ne kadarının kullanılıp ne kadarının kullanılamayacağını tespit etmesidir.

Kuyu Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

Kuyu ruhsatını alabilmek için gerekli  belgeler kişiler, işletmeler ve site ve kooperatifler için farklılık gösterir. Su ihtiyaç belgesi her üçü için de gerekli olan ortak şarttır. Bu belgenin Tarım İl ya da İlçe Müdürlüklerinden ya da Ticaret ve Sanayi Odalarından alınması gerekmektedir.  Noter onaylı imza sirküsü, imza atmaya yetkili 1. ve 2. kişilerin yetki belgeleri, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi; işletmeler ve site ve kooperatif için ortak koşuldur. Bunun dışında kişiler için arsa sahibine ait kimlik fotokopisi, eğer arsa hisseli bir arsa diğer hissedarların muvaffaka nameleri ve eğer tarımsal sulama yapılacaksa çiftçi kayıt belgesi gereklidir. Bu belgeler Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinde farklılık gösterebilir. Kuyu ruhsatı alabilmek için gerekli belgeler Devlet Su İşleri tarafından görevlendirilmiş bir Jeoloji mühendisi tarafından istenecektir. Bundan dolayı ilk önce jeoloji mühendisi ile irtibata geçilmesi önerilir. Tüm işlemler ve belgeler tamamlanmış ise kuyu ruhsatını alabilirsiniz.

Ruhsat Alınmadan Kuyu Açılabilir Mi?

Eğer açmak istediğiniz kuyunun derinliği 10 metreden derinse ruhsat almanız zorunludur ve eğer ruhsat almadan kuyuyu açarsanız kuyu kaçak olacaktır ki bu kanunlarca suçtur. Şikayet edilir ve yakalanırsanız para cezasına çarptırılır ve kuyunuz kapatılabilir.

Kaçak Kuyu

Eğer açılan kuyunun kuyu ruhsatı yoksa Devlet Su İşleri tarafından tespit edildiğinde kuyu Devlet Su İşleri tarafından kapatılır. Bununla birlikte para cezasına çarptırılır ve ayrıca kuyunun kapatılma masrafları da kuyuyu açan kişiden alınır. Olası para cezalarını önlemek için kullanma ruhsatı düzenlenebilir ve kuyunun kapatılması önlenir. Ayrıca kuyu sahibi sadece yerel yönetimin kestiği para cezasını ödemiş olur.