İş Etüdü Çalışması

Özel Toros Üniversitesi Ebru Yurtman tarafından hazırlanmış iş etüdü çalışması.

Dersin Adı :  WORK STUDY

Dersin Kodu :  INE 303

Dersin eğitmeni :  Yrd.Doç.Dr. Fikri Ege

Projenin Adı : İçel Su Teknolojileri-Rotari Sondaj

Öğrencinin Adı : Ebru  Yurtman

Öğrenci No: 135020003

Proje Teslim Tarihi :  28.12.2016

İÇİNDEKİLER

A) Firmanın Tanıtımı

B) İşin Seçimi

C) Seçilmiş İşte Metod Etüdü

D) Seçilen İşte Zaman Etüdü

E) İş Örneklemesi

Firma Hakkında …

1996 yılından beri müşterilerine daha iyi hizmet sunmak ve kendilerini geliştirmek için ‘İçel Su Teknolojileri’ adı altında sektörün farklı yerlerinde, birçok farklı platformda gelişerek kurulmuştur.

Kuruluş Amacı : Sektörde kazandıkları tecrübeleri kullanarak, müşterilerini makul fiyatlarla tatmin edebilmek ve yüksek kalitede ve dayanıklılıkta işler yapmak.

Misyonu: Her geçen gün kendini yenilemek ve sahip olduğu cihazların teknolojik gelişmelerini takip etmek, müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmak, müşteri taleplerini zamanında ve aynı anda yerine getirmektir.

Vizyonu: Öncelikle, Mersin şehrinde endüstrinin lider şirketi olmak. Gelecekte ise Türkiye’de ve dünyada sektörün lider şirketi olmak.

SONDAJ: Sondaj; Toprak yüzeyinde delik delmek için kullanılan yöntemlere verilen addır. Kayaçları kırma veya delik açma ilkesiyle yapılan işlemdir.

– Sondaj Kuyusu Açma

– Sondaj Kuyusu ve Dalgıç Pompa Montajı

– Sondaj kuyularının anahtar teslimi montajı

-Sondaj kuyularına motor pompası ve kılıf montajı

-Sondaj Kuyularına Motor Pompası ve Küre Montajı

HİDROFOR: Binaların üst katlarına su basıncı sağlayan bir cihaz.

-Hidrofor Sistemi Kurulumu

-Hidrofor Tamir ve Bakımı

-Hidroforların Temizlenmesi ve Temizlenmesi

-Hidrofor Pompaları Servis ve Bakımı

B) İşin Seçimi :  Sondaj Kuyusu Açma

Sondaj yıllarca yapılmış bir sistem olmuştur. Bu sistemin pek çok yöntemi vardır. Sondajla su, petrol ve doğal gaz açığa çıkarılabiliyor. Sondajlama, eskisi kadar zor da değildir ve gün geçtikçe farklı yöntemler ortaya çıkmaktadır.

Burada Rotari tipi sondajın iş etüdü yapılmıştır.

Work Study

1. Kuyu ruhsatı alınır,

2. Jeofizik mühendisi zemin etüdü araştırması yapar,

3. Delme mesafesi belirlenir,

4. Müşteri ile zemin fiyatı pazarlığı yapılır,

5. Kepçe ile zemin düzenlenir,

6. Zemine göre uygun makina seçilir,

7. Rotari sondaj makinesı ise devir daim çukuru açılır,

8.Makinenin kulesi kaldırılır.

9.Delme işlemine başlanır.

10.Çubuk yardımıyla kaç metre delindiği kontrol edilir.

11.Delme işlemi bittikten sonra kuyu yıkanır, temizlenir.

12.Pompa montajı yapılır.

13.Motor çalıştırılır ve dışarı su akıtılır.

14.Su ile pompa birbirini karşılıyor mu kontrol edilir

15.Su açığa çıkarılır ve akıtılır.

C) Sondaj Açımının Metod Etüdü : Şemalar

1. İşlem Süreç Şemaları;

İşlem Süreç Şeması

2.  Süreç Şemaları;

Süreç Akış Şeması

3.  Faaliyet Şeması

İnsan Makine Şeması

1. İşlem Süreç Şeması :  Sondaj Açma

2. Süreç Akış Şeması : Sondaj Açma

Süreçteki herhangi bir işlem veya faaliyet elimine edilebilir mi ?

İşlem veya faaliyet sırası değişebilir mi ?

İşlemlerin sayısında, sürede veya mesafede bir azaltma yapılabilir mi ?

Bu sorulara vereceğimiz cevaplar sayesinde, düşündüğümüz süreci optimize edebilir; mevcut süreci yeniden dizayn edebilir ve iyileştirebiliriz. Böylece yeni metod önerisinde bulunabiliriz.

ÖNERİLER :

1) Gerekli işlemlerle ilişkili sondaj çalışmaları olmadığından, 1. adım elenebilir. Kuyu ruhsatı almak başka bir firma tarafından yapılabilir.

2) 4. Basamak elimine edilebilir, firma işleminde sonunda yapılabilir veya bu işlem delme mesafesi işlemini belirlerken bir fiyat taslağı oluşturabilir.

3) Adım 6, uygun makineyi seçmek bir gecikme türüdür. Bu nedenle, bu adım her makinenin aynı anda mevcut olabileceği bir ortam sağlanırsa,kaldırılabilir.

4) 15. Adım işlem, aynı zamanda bu aşama su kalitesinin kontrolü için kullanılmaktadır. Bu adımdan önce, 13. adımda suyu gözlemlemek için 90 dakika boyunca su boşaltılır. Tekrarlı kontrole gerek yoktur. Yani, son adım gereksizdir.

5) 2. adım için, zemin etüdü araştırması 120 dakika sürüyor ve 300 metre alanı içeriyor. Bu mesafe çok uzun. Jeofizik mühendisi soruşturma alanını azaltılabilir ve böylece zemin etüdü süresi azaltılır. Örneğin: soruşturma mesafesi 100 metre olabilir. Böylece, araştırma süresi 40 dakika ölçülebilir.

Teklif edilen metod

METODLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Süreç Analizi:

NE İŞE YAPILIYOR?

Delme işleminden sonra, pompa montajı. 45 dakika sürüyor. Bu süre boyunca makine boşta.

NEDEN YAPILIYOR?

Bu sıralama için herhangi bir sebepleri yok, yalnızca çalışma alışkanlığı.

NE YAPILABİLİR ?

Pompa montajı, makine çalışırken bir taraftan yapılabilir

NE YAPILMALI?

Delme işlemi sırasında montaj yapmaları gerekir. Bu onlara zaman kazandıracaktır. İşi daha kısa sürede bitirebilirler.

Önerilen Yöntem Hakkında İnsan-Makine Süreç Şeması:

İş ölçümü:
D)
Sondaj Açımında Zaman Etüdü

1) Ölçülecek işin seçilmesi : pompa montajı

2) Gözlem ve Ölçüm Yapılması: ön ölçüm

3) Gözlem Sayısının Hesaplanması

4) Tempo Tespiti

5) Toleransların Belirlenmesi

6) Standart Zamanın Belirlenmesi

2) Sürekli Ölçme Metodunda Gözlem Süreleri: Pompa montajı işlemi

Zaman etüdü gözlem formu : ön yüzü

Zaman etüdü gözlem formu : arka yüzü

3)Gözlem Sayısının Hesaplanması

Temel zaman hesabı

4) Tempo Tespiti:  Tempo= Fiili Çalışma Hızı/ Normal Çalışma Hızı

Normal Zaman= Tempo x Ölçülen Zaman         =%104

5) Toleransların Belirlenmesi:  Normal Zaman= Ölçülen Zaman x Takdir Edilen Tempo

(İhtiyaç, Yorulma, Gecikme Toleransları)                α=%5

6) Standart Zaman = Normal Zaman x (1+α)

Standart Zaman= 45 x (1+0,05)

=47.25 dk

E) Sondaj Açımında İş Örneklemesi

Standart hata, ortalama örneklem hatası:

σx = σ / √¯n

σ= 0.8

n= 17

σx = 0.19 örneklem hatası.

Maliyet  Yönetimi:

Zaman Esasına Dayalı Ücret Sistemi :

Y = W x T

Y: Belirli bir süre içindeki toplam ücret

W: Birim zamanda alınan ücret       50 TL / saat başı

T: Çalışma süresi                            2 saat

Halsey Sistemi:

Standart zamandan daha kısa sürede bitirip ek ücret alma sistemidir.