Hidrofor Seçimi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bu soruya cevap verebilmek için önce hidroforun ne olduğunu bilmek gerekir. Hidrofor kısaca basınçlı su ihtiyacı karşılayan su basınçlandırma sistemidir. Apartman, iş merkezleri ve çok katlı binalarda kullanılır. Hidrofor seçerken en önemli etken hidrofor pompasının belirlenmesidir. Hidrofor pompası belirlenirken pompanın debisine ve basma yüksekliğine bakılır. Hidrofor seçilirken bakılması gereken belki de en önemli nokta hidroforu kaç kişinin kullanacağıdır. Bir apartman ya da çok katlı bina ise hidroforun kaç daire için kullanılacağına bakmak gerekir. Bu seçenekler doğrultusunda bulacağınız cevaplar sizin hidroforun basıncı, debisi ve tankı ile ilgili doğru seçimler yapmanızı sağlayacaktır. Böylelikle ilk aşamayı tamamlamış olacaksınız. Hidroforu kullanan kişi sayısı ya da daire sayısı arttıkça debi ihtiyacı da değişir. Kısaca debi artarsa hidroforda kullanılan pompa sayısı da artar. Eğer buna uygun bir seçim yapılmazsa hidrofor zorlanabilir ve ileride sorun çıkartabilir. Bir aksilik sonucu hidroforun bir pompası dışarıda kalabilir. Bu aksilik yedekleme fonksiyonunun arzulanması olabilir. Böyle olabilecek bir duruma karşı diğer pompalar toplam debi gereksinimini karşılamalıdır. Pompa kalitesinin ve kalite sayısının seçiminde kullanılan hidroforun alt ve üst basınç iletişim noktaları doğru bir şekilde hesaplanmalı ve seçilmelidir ki verim eğrisi uygun noktada oluşabilsin.

Hidrofor Debisi

Daire sayısı 30 olduğunda debi 6,3, daire sayısı 12 olduğunda debi 12,6 olur. Ancak debi hesabı kullanıcı özelliğine göre değişkenlik gösterir. Örneğin bir apartman, bir iş merkezi ve bir hastane için gerekli olan debi farklıdır. Aynı zamanda debi hesabını hidroforun kullanım amacı da etkiler. Tüm bunlar dikkate alınarak debi hesabı yapılmalıdır. Debi hesabı yaparken iki ana unsur ele alınır. Bunlardan biri su hacmidir ve su hacmi ele alınırken biri zamanda tüketilmesine bakılır. Bir diğeri ise çok kullanıcılı sistemlerde eş zaman faktörüdür. Bu iki kriter göz önüne alınarak su kullanımının en çok olduğu zamanda gerekli olan su debisini buluruz. Hidrofor, hidrofor debi kapasitesi bunu karşılayabilecek şekilde seçilmelidir. Eş zaman faktörü, çok kullanıcılı bir sistemde kullanıcının en fazla ne kadar kullanacağı ile ilgilidir. Çok kullanıcılı yapılar ise hastaneler, oteller ve gökdelenlerdir. Burada yatak sayısına bakarak aşağı yukarı bir kullanıcı sayısı çıkarımı yapılır. Müstakil bir ev ve çok kullanıcılı sistemlerde kullanılan hidrofor farklıdır.

Hidrofor Seçimi

Göz önünde bulundurulması gerekenler etkenler, dikey olarak kullanılan su borusunun mesafesi, suyun kimyasal yapısı, kullanılan boruların yarıçapı, tesisatın üretim malzemesi, elektrik şebekesi, basma yüksekliği gibi etkenlerdir. Bu konularda mersin hidrofor size yardımcı olacaktır. Tabi ki de kullanılan malzemeleri bilmek ve onları satın almak hidrofor için yeterli değildir. Güvenilir ve kaliteli parçalar kullanmalısınız ki ileride sorun çıkartarak sizi maddi açıdan zora düşürmesin.