Hidrofor Çeşitleri Nelerdir?

Bilinen anlamıyla hidrofor, şehir şebeke suyunun yetersiz kaldığı zamanlarda binaların ve çeşitli işletmelerin ihtiyacını karşılamak için basıncı düşük olan suya hava ile birlikte pompalama sistemi uygulanarak daha fazla su elde edilmesini amaçlayan sisteme denir. Basit olarak ekipmanlarını sıralayacak olursak da tank, pompa ve onların üzerine takılacak olan ekipmanlardan oluşmaktadır. Hidrofor sistemleri ile su deposu sistemleri birbirine benzemektedir. Genellikle ayrı ayrı kullanılan bu sistemler yerine göre beraber kullanılabilir. Ayrıca bu sistemin basınç elde etmek için uyguladığı çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Mersin ile hidrofor kullanımına uygun bir yerdir. İlde faaliyet gösteren Mersin Hidrofor, bu alanda uzman ekibi ve etkili yöntemleriyle sektöründe öncü olmaya devam etmektedir.

1.Otomatik Hava Şarjlı Hidrofor Sistemleri

Havayı kendisi temin eden sistem olarak da bilinen bu sistemde temel amaç, belirli bir hidrofor sistemden bir miktar havanın vasıtalar aracılığıyla alınarak tank içinde aktarılmasıdır. Sistemin işleyiş şekli ise, aktif sistemde kullanılan pompanın su basılan kısmına doğru yardım bir ekipman olan hava şarjı aracılığıyla pompanın her devreye girişinde bir miktar hava elde edilir, tank içine boşaltılan fazla hava da bir başka yardımcı ekipman aracılığıyla (iğneli şamandıra) tank içinden tahliye edilir. Böylelikle belirli oranda havayı kendi kendine etmiş olur. Bu sistem genellikle küçük konutlarda veya dairelerde kullanılmaktadır. Sistemin kendi içinde avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Avantajlarının başında, gürültüsüz olması, taşınabilir ve uygun kullanımı olması gelirken, dezavantajlarını da yetersiz alana sahip olması, sınırlandırılmış ve sabit olması oluşturmaktadır. Aynı zamanda şehir şebeke suyunun binaya yeterli gelmesi durumunda ise sistem otomatik olarak devre dışı kalmış olur.

2.Hava Kompresörlü Hidrofor Sistemleri

Bu sistem ve Hava Şarjlı Sistem arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Burada hava şarj cihazları yetersiz kalıp üreten konumda yer almamaktadır. Sistem, ortaya çıkan hava kompresörler aracılığıyla hacim alanı daha geniş olan bir tanka aktarılması şeklinde işlemektedir. Kullanım alanı olarak toplu konutlarda,büyük işletmelerde ve endüstriyel sektörlerde tercih edilen bu sistemde kompresörlerin sisteme uygunluğu büyük önem taşımaktadır. Sistemin avantajlarının en başında hacim ve faaliyet alanı olarak daha geniş sektörlerde kullanılması gelmektedir. Dezavantajlarını ise gürültülü olması, maliyet yönünden biraz yüksek olması ve kompresörlerin sık sık bakılma gerekliliği oluşturmaktadır. Ayrıca sistem faaliyetteyken, hidrofor tankının basınçları herhangi bir işlem nedeniyle alt ve üst kat arasındaki basınç farkı kontrolden çıkmaktadır. Bu da sistemin işleyişini doğrudan etkilemektedir.

3.Paket Hidrofor Sistemleri

Genel itibariyle bireylerin kullanımı açısından teşvik edilen bu sistem diğer sistemlere nazaran hacim ve imkan bakımından tercih edilmektedir. Paket Hidrofor Sistemleri kendi içerisinde değişkenlik gösterirken bu sistemde sıklıkla başvurulan model, en küçük model sayılan Membranlı Basınç Dengeleme sistemidir.

4.Membranlı Basınç Dengeleme Tanklı Paket Hidroforlar

Paket Hidrofor Sistemleri bünyesinde en küçük model bu sistemde, bireyler ya da kullanan işletmeler 1 litreden 25 litreye kadar hacim elde edebilmektedir. Sistem işleyiş olarak; lastik membran basınç özelliği olan bir tüpün içine su yerleşimiyle diğer yanda supaplar vasıtasıyla pompalanma ile birlikte gaz elde edilir. Elde edilen havanın suda eriyip gitmesini önlemek için de yine lastik membranlar kullanılır. Bu sayede de su ve gaz birbirleriyle temas etmemiş olur. Avantajlarının başında, az yer işgal etmesi, taşınabilir ve ucuz olması gelmektedir. Dezavantajlarını ise sınırlı olması, ekipmanlarının zamanla kullanım sıklığına bağlı olarak hasar alması ve mekanik yönden aksaklık yaşamaya müsait olması gelmektedir. Membranlı Sistemlerle elde edilen ürün kullanım alanı olarak bir konuttan, 10-20 daireye sahip bir apartmana kadar kullanılabilmektedir.

Hidrofor Sistemlerinin Değerlendirilmesi

Hidrofor Sistemleri, kullanımı açısından bir konuttan binlerin çalıştığı endüstriyel kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamaktadır.Bu çeşitliliği kitleler sistemden ihtiyacı kadar faydalanabilmektedir. Sistem içerisinde tercih edilen modelleri birbirinden ayıran en önemli unsurun başında hacim ve alanı gelmektedir. Örneğin; Sanayide faaliyet gösteren bir işletmenin sahibi, kendi evi ve iş yeri için aynı hidrofor sistemini tercih edemez. Bunun da temel sebebi hidrofor sisteminin talebe göre  çeşitlilik göstermesi oluşturmaktadır. Sistemlerin artı yönleri genel itibariyle eksi yönlerini kapatmakta ve böylece tüketim açısından da müşterilerine olumlu hizmet vermektedir. Su kullanımının öneminin büyük olduğu bu dönemde hidrofor sistemleri mekanik bir sistem olarak gözükse de aslında insanlığa hizmet önemli bir sistem olarak yer almaktadır.