Günümüzdeki teknoloji olmadan önce insanlar bir yerden bir yere sularını nasıl taşımışlar ve bu günlere nasıl geldik?

Eski çağlarda insanlar sularını topraktan yapılmış kaplar ve kovalarla taşıyorlarmış. Bu teknikle yaşam alanlarını tarım arazilerin ve hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamışlar. Daha sonra su değirmenlerini keşfetmişler ve kurmuşlar. Yapılan arkeolojik kazılarda Çin ve Mısır’a ait çeşitli kovalı su değirmenleri olduğu ortaya çıkmıştır. Bu tekniği geliştiren o dönemin bilim adamı Arşiment (M.Ö.287.212) sorunsuz çalışan bir çark meydana getirmiş. Artık suyu taşımak daha kolaylaşmış tarım arazilerinin daha genişlemesine insan gücünün daha farklı işlerde kullanılmasına olanak sağlayarak bir çok alanda gelişmeyi sağlamıştır. Bunun örneklerini Osmanlı döneminde yangın söndürmede tulumba ekipleri kurması, 18. yüzyılın başlarında Fransız asıllı Davud (David) tarafından 1720’de ilk kez kullanmıştır. Ayrıca 17. yüzyılda gemiye dolan suları boşaltmada tulumba sistemini kullanmışlardı.

Teknolojinin gelişmesiyle alternatiflerde çoğaldı, mazotla beraber mazotlu pompalarda gündüme gelmeye başladı kasnak ve kayış yardımı ile çalışan pompalarla daha tonajlı suları taşımaya başladılar. Daha sonra elektrikli yüzeysel pomapalar kullanılmaya başlandı daha basit daha pratik ve çeşitli trifaze ve monofaze olarak iki çeşit elektrik gücünde çalışabilecek pompalar üretilmeye başlandı. Şu an günümüzde kullanılan pompa çeşitlerini sıralamak gerekirse;

1- Dalgıç Pompa
2- Dik milli hidrofor pompaları
3- Monoblok pompalar
4- Yatay milli pompalar
5- Düşey milli çok kademeli pompalar
6- Sıcak su pompası
7- Mazot pompası
8- Sirkülasyon pompası
9- Havuz pompası
10- Sanrafüj pompalar
11- Atık su (pis su) pompası
12- Plastik gövdeli temiz su pompası

gibi bir çok pompa çeşiti günümüze kadar gelmiştir bunlarla beraber sistemi çalıştıran panolar ve otomasyonlarda çeşitini artırdı. Uzaktan kumanda edilen dalgıç panoları hidrofor sistemlerinde basınç tankı (küre) sıralı su pompalarını sıralı çalıştıran motorların rahat kalkmasını sağlayan inverterli sistemler gibi buna benzer bir çok otomasyon sistemi dik milli hidorofor panosunda çok sık kullanılan hidrofor basınç yani diğer adı ile küre pompa suyu basınç tankı (küre)’nin içine doldurup belli bir basınca geldiğinde su pompasının durmasını sağlar. Bu sistemde panoya istop etmesi için komut veren parçamız (basınç şarteli) su pompası belirlenen basınca geldiğinde pompa durur basınç düştüğü zaman pompaya çalışması için komut verir su pompası otomasyonunu bu şekilde sağlar.